มุมธรรมะ
ฟังธรรมบรรยาย
ภาพกิจกรรม
ตารางงานปฏิบัติธรรม เดือน เมษายน ๒๕๖๒
ลำดับ วันเปิดงาน วันปิดงาน สถานที่ ประธานดำเนินงาน เบอร์โทรติดต่อ หมายเหตุ
๑.๑ เม.ย. ๖๒๙ เม.ย. ๖๒ที่พักสงฆ์วัดใหม่สันติสุข บ้าน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐมพระครูสังฆรักษ์ประวิทย์ ภทฺทโก089-2495814
๒.๔ เม.ย. ๖๒๑๓ เม.ย. ๖๒ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก บ้านนาเมือง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานีพระอาจรย์เสรี ธมฺมธโร088-3488606
๓.๑๗ เม.ย. ๖๒๒๖ เม.ย. ๖๒วัดสนมหมากหญ้า บ้านสนมหมากหญ้า ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี080-7321035
๔.๑๘ เม.ย. ๖๒๒๗ เม.ย. ๖๒วัดนาฬิกาวาส บ้านโนนสูง ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระครูวิมลพัฒนคุณ085-6123995