ประวัติโดยสังเขป
พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)
-------------------------

สถานะปัจจุบัน

ชื่อ พระครูสิริภาวนาภิรม ฉายา พุทฺธสโร อายุ ๔๙ พรรษา ๒๙

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

- ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

สถานะเดิม

ชื่อ ชอบ นามสกุล พันโกฏิ เกิด วันพุธ ที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๑ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก บิดา นายบุญศาสตร์ พันโกฏิ มารดา นางดวงจันทร์ ถิตย์ผาด

บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

บรรพชา/อุปสมบท

วันอังคารที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๑ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ณ พัทธสีมา วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

พระอุปัชฌาย์ พระราชปริยัตยากร วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

พระกรรมวาจาจารย์ พระครูภาวนากิจจาทร วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาจารึก จารุวณฺโณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๕๒๖ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

พ.ศ.๒๕๓๖ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดพิชโสภาราม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๔๕ สอบไล่ได้ ประโยค ป.ธ.๕ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูสิริภาวนาภิรม