คาถาขอฝน


(สวดตามกำลังวัน)

สุภูโต จะ มะหาเถโร มะหากาโย มะโหทะโร
นีละวัณโณ มะหาเตโช ปะวัสสันตุ วะลาหะกา
อะภิตถะนะยัง ปะชุนนะ นิธิง กากัสสะ นาสะยะ
กากัง โสกายะ รันเธหิ มัจเฉ โสกา ปะโมจะยะ ฯ

-----------------------

คาถาขอฝน (อีกแบบ)


สุภูโต จะ มะหาเถโร มะหากาโย มะโหทะโร
นีละวัณโณ มะหาเตโช ปะวัสสันตุ วะลาหะกา

ฉันนา เม กุฏิกา สุขา นิวาตา

วัสสะ เทวะ ยะถาสุขัง

จิตตัง เม สุสะมาหิตัง วิมุตตัง

อาตาปี วิหะรามิ วัสสะ เทวาติฯ

-----------------------