ประมวลภาพพิธีทอดถวายผ้ากฐินประจำปี ๒๕๖๐ประมวลภาพขบวนแห่มหาบุญจุลกฐิน ๘ ต.ค. ๖๐ประมวลภาพกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ในงานบุญจุลกฐิน ๘ ต.ค. ๖๐ประมวลภาพพิธีเก็บฝ้าย ในงานบุญจุลกฐิน ๘ ต.ค. ๖๐
ประมวลภาพพิธีกวนข้าวทิพย์ประจำปี ๒๕๖๐พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๔๙ ปี พระครูสิริภาวนาภิรม ช่วงที่ ๓ ปล่อยปลา ให้ชีวิตเป็นทานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๔๙ ปี พระครูสิริภาวนาภิรม ช่วงที่ ๒ ปลูกต้นโพธิ์ ๑๕๑ ต้นพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๔๙ ปี พระครูสิริภาวนาภิรม ช่วงที่ ๑ ปล่อยปลา
ประมวลภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรม ในงานปฏิบัติธรรมหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐พิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาจิต โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง อ.ตระการพืชผลบรรยากาศขบวนแห่มหาเปรียญ ในงานฉลองเปรียญประจำปี ๒๕๖๐
พิธีปลูกฝ้ายเตรียมการจุลกฐิน (๑๐ พ.ค. ๖๐)ประมวลภาพพิธีถวายน้ำสรงพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป พร้อมทั้งอัฐิธาตุและรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร ประจำปี ๒๕๖๐ประมวลภาพขวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป พร้อมทั้งอัฐิธาตุและรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร รอบหมู่บ้าน (๑๖ เม.ย. ๖๐)ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญตักบาตร ในงานถวายน้ำสรงและอัฐิธาตุหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร ประจำปี ๒๕๖๐
พิธีทำบุญตักบาตร ในงานวันชาตกาล ครบ ๘๔ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ประจำปี ๒๕๖๐พิธีถวายธุงและพานสักการะ ในงานวันชาตกาล ครบ ๘๔ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ประจำปี ๒๕๖๐พิธีแห่ธุงและพานสักการะ ในงานวันชาตกาล ครบ ๘๔ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ประจำปี ๒๕๖๐ภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรมในงานชาตกาลครบ ๘๔ ปี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัตยากร
12345678910ถัดไป>หน้าสุดท้าย>>