วัดพิชโสภาราม

ตารางงานปฏิบัติธรรมในเครือข่ายวัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ตารางงานปฏิบัติธรรม เครือข่ายวัดพิชโสภาราม ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ลำดับ วันเปิดงาน วันปิดงาน สถานที่ บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประธานดำเนินงาน เบอร์โทรติดต่อ…

พิธีทำบุญวันบุรพาจารย์

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ในวันนี้คณะสงฆ์วัดพิชโสภาราม และคณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร ได้กำหนดให้เป็นวันบุรพาจารย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณของท่าน และได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์สามเณร และทำบุญทักษิณานุประทานเพื่อน้อมบุญกุศลถวายพระเดชพระคุณท่าน

หนทางสู่นิพพาน

หนทางสู่นิพพาน (เทศน์ที่วัดโพนสูง วันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๓)          วันนี้อาตมภาพก็มีโอกาสได้มากล่าวธรรมะให้คณะครูบาอาจารย์ได้รับฟัง ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายผู้สละเวลาอันมีค่าได้มาปฏิบัติธรรม ก็ข้อให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายได้นั่งสมาธิฟัง เพราะว่าเวลาที่เราได้มาอยู่ร่วมกันนี้ ถือว่าเป็นเวลาอันน้อยที่เราจะสามารถทำจิตทำใจของเราให้สงบเป็นสมาธิ ที่จะทำจิตทำใจของเราให้เกิดวิปัสสนาญาณ ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน          เวลา…

สาระของชีวิต

สาระของชีวิต (เทศน์ที่สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง วันที่ ๗ ก.ย. ๕๖)          องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า สาระของชีวิตหรือแก่นของชีวิตที่แท้จริงนั้น ก็คือบุญกุศล คือการให้ทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา พระองค์ทรงตรัสสาระของชีวิตไว้อย่างนั้น ถ้าผู้ใดเกิดมาแล้วไม่รู้จักการให้ทาน ถือว่าสาระของชีวิตคือการให้ทานของบุคคลนั้นก็เป็นโมฆะไป…

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม วันบุรพาจารย์

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ในงาน วันบุรพาจารย์ ถวายเป็นอาจริยบูชาแด่ พระเดชพระคุณ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม วันที่ ๖ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เนื่องด้วย…

ปฏิบัติถูกจึงเห็นผล

ปฏิบัติถูกจึงเห็นผล (เทศน์ที่วัดพิชโสภาราม วันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๓)          วันนี้จะขอเน้นไปที่เคล็ดลับของการปฏิบัติธรรม เราจะปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้เกิดผล เท่าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เคยแนะนำพร่ำสอน หรือว่ากระผมได้เคยศึกษา เหตุที่ทำให้การปฏิบัติได้ผลดีนั้น          ประการที่ ๑ พวกเราต้องไปอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์ผู้ที่มีความรู้…

ขบวนแห่กฐิน ในงานบุญจุลกฐินประจำปี ๒๕๖๒

ประมวลภาพขบวนแห่ผ้ากฐิน ในงานบุญจุลกฐินประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมีคุณวัชราภรณ์ เมฆานุพักตร์ เป็นเจ้าภาพหลัก

พิธีเวียนเทียนวันออกพรรษา ๒๕๖๒

ค่ำวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันออกพรรษา พระเดชพระคุณพระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้นำคณะสงฆ์และญาติโยมคุ้มวัดพิชโสภาราม เวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เนื่องในวันออกพรรษา

พิธีกวนข้าวทิพย์ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์และญาติโยมคุ้มวัดพิชโสภาราม นำโดย พระเดชพระคุณพระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้ร่วมกันจัดพิธีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยได้รับเมตตานุเคราะห์จาก หลวงพ่อพระครูวิบูลกิจโกศล มาเป็นประธานในพิธี