วัดพิชโสภาราม

พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒

พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒ ค่ำวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้นำคณะสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม…

คณะครูและนักเรียน ร.ร.บ้านแก้งเหนือ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

คณะครูและนักเรียน ร.ร.บ้านแก้งเหนือ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ อีกทั้งยังได้ร่วมกันเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา…

คณะครูและนักเรียน ร.ร.เทพนิมิตร ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

คณะครูและนักเรียน ร.ร.เทพนิมิตร ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทพนิมิตร ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ อีกทั้งยังได้ร่วมกันเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี…

พิธีปล่อยปลา งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕๑ ปี พระครูสิริภาวนาภิรม ๑๐ ก.ค. ๖๒

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) นำพาคณะศิษย์ปล่อยปลา จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ ชีวิต เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๑…

พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา ๑๐ ก.ค. ๖๒

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หลวงพ่อพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา ณ วัดพิชโสภาราม

พิธีถวายศาลาปฏิบัติธรรม ๑๐ ก.ค. ๖๒

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทธสโร) ได้นำพาคณะศิษย์ถวายทักษิณานุปทาน เพื่อน้อมบุญกุศลถวายพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) และได้นำถวายศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ ซึ่งหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร…

พระครูสิริภาวนาภิรม ตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๑ ปี

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้นำพาคณะศิษย์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๑ ปี

พระครูสิริภาวนาภิรม แสดงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรม (๖ ก.ค. ๖๒)

เย็นวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เมตตามาแสดงธรรมเสริมปัญญาให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ในงานปฏิบัติธรรมหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี…

พระครูภาวนากิจจาทร แสดงธรรมในงานปฏิบัติธรรมหน้าพรรษา 2562

เย็นวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หลวงตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ จ.อำนาจเจริญ เมตตามาแสดงธรรมเสริมปัญญาให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ในงานปฏิบัติธรรมหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐…