วัดพิชโสภาราม

ตารางงานปฏิบัติธรรมในเครือข่ายวัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ตารางงานปฏิบัติธรรม เครือข่ายวัดพิชโสภาราม ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ลำดับ วันเปิดงาน วันปิดงาน สถานที่ บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประธานดำเนินงาน เบอร์โทรติดต่อ…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ มหาบุญจุลกฐิน วัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “มหาบุญจุลกฐิน” วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี กำหนดการ วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม…

ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวางแผนงานเผยแผ่ภาคฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ขอเรียนเชิญคณะศิษย์ในพระเดชพระคุณ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ร่วมประชุมปรึกษาหารือการเผยแผ่ภาคฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ชั้น ๑…

ขอเชิญร่วมพิธี “กวนข้าวทิพย์” ณ วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมบุญประเพณี กวนข้าวทิพย์ ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป กำหนดการ…

ตารางงานปฏิบัติธรรมในเครือข่ายวัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ตารางงานปฏิบัติธรรม เครือข่ายวัดพิชโสภาราม ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ลำดับ วันเปิดงาน วันปิดงาน สถานที่ บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประธานดำเนินงาน เบอร์โทรติดต่อ…

ขอเชิญเข้าปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม หน้าพรรษา

ขอเชิญเข้าปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม หน้าพรรษา พิธีถวายศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา ๒ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ…