วัดพิชโสภาราม

ปฏิสังขาญาณ – พระครูสิริภาวนาภิรม

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ ปฏิสังขาญาณ ” โดย พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) ณ วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่…

มุญจิตุกัมยตาญาณ – พระครูสิริภาวนาภิรม

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ มุญจิตุกัมยตาญาณ ” โดย พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) ณ วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่…

นิพพิทาญาณ – พระครูสิริภาวนาภิรม

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ นิพพิทาญาณ ” โดย พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) ณ วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่…

อาทีนวญาณ – พระครูสิริภาวนาภิรม

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ อาทีนวญาณ ” โดย พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) ณ วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่…

ภยตูปัฏฐานญาณ – พระครูสิริภาวนาภิรม

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ ภยตูปัฏฐานญาณ ” โดย พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) ณ วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่…

ภังคญาณ – พระครูสิริภาวนาภิรม

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ ภังคญาณ ” โดย พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) ณ วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่…

อุทยัพพยญาณ – พระครูสิริภาวนาภิรม

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ อุทยัพพยญาณ ” โดย พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) ณ วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่…

ผลแห่งกรรม – พระครูสิริภาวนาภิรม

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ ผลแห่งกรรม ” โดย พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)

อินทรีย์ ๕ ประการ – พระครูสิริภาวนาภิรม

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ อินทรีย์ ๕ ประการ ” โดย พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) ณ วัดแปลงกระถิน บ้านแปลงกระถิน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม…