วัดพิชโสภาราม

ลำดับญาณ ๑๖ โดยสังเขป

ลำดับญาณ ๑๖ โดยสังเขป         ๑.     นามรูปปริจเฉทญาณ ปัญญากำหนดพิจารณารู้จักแยกรูปแยกนามออกจากกัน คือรู้ว่าอะไรเป็นรูป อะไรเป็นนาม เพราะรู้แจ้งชัดซึ่งรูปนาม         ๒.    ปัจจยปริคคหญาณ ปัญญากำหนดพิจารณารู้เหตุ รู้ปัจจัยของรูปนาม คือรู้ว่ารูปธรรม…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๐

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระสุวิทย์ รตินฺธโร บัวหลวง ๓๓ ๕…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๑ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ. เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น ๑. อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕๒…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๐ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ. เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น ๑. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๓…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๙ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ. เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น ๑. อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๘…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๘ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ. เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น ๑. อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๕๒…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๗ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ. เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น ๑. อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๗๑…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๖ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ. เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น ๑. อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๒๖…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๕ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ. เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น ๑. อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๕๗…