วัดพิชโสภาราม

พิธีบำเพ็ญบุญวันชาตกาลครบ ๘๖ ปี พระราชปริยัตยากร

เช้าวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ได้ร่วมกันทำพิธีถวายพานสักการะ และทักษิณานุประทานเพื่อถวายบุญกุศลแด่พระเดชพระคุณท่าน อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูที่คณะศิษย์มีต่อพระเดชพระคุณท่านอย่างล้นหลาม

พิธีทำบุญตักบาตรวันชาตกาลครบ ๘๖ ปี พระราชปริยัตยากร

เช้าวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้นำพาศิษยานุศิษย์ทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมถวายบุญกุศลแด่พระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๖ ปี ของพระเดชพระคุณท่าน

บรรยากาศการปฏิบัติธรรม งานทำบุญชาตกาลครบ ๘๖ ปี พระราชปริยัตยากร

ประมวลภาพบรรยากาศพระสงฆ์สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เนื่องในโอกาสวันชาตกาลครบ ๘๖ ปีของพระเดชพระคุณท่าน

พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

ค่ำวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้นำพระสงฆ์สามเณรและอุบาสก อุบาสิกา วัดพิชโภาราม เวียนเทียนประทักษิณรอบอุโบสถ เพื่อเป็นการบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์แด่พระภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ผู้อุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา…

กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความดีด้วยใจ ฮวมแฮง กินข้าวแลงฮวมกัน ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนายเกษม…

โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม รุ่นที่ ๒

ประมวลภาพโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รุ่นที่ ๒ ของคณะครูและนักเรียน ตลอดจนถึงบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๓๙๐  คน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผอ.สำนักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งโครงการนี้ใช้ระยะเวลา…

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม คณะครูและนักเรียนตลอดถึงบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๗๘ คน ณ วัดพิชโสภาราม ๖๒/๐๒/๐๗

พิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ คณะอุบาสก-อุบาสิกา และคณะศิษย์วัดพิชโสภารามทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

ขอเชิญเข้าปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม หน้าพรรษา

ขอเชิญเข้าปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม หน้าพรรษา พิธีถวายศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา ๒ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ…