วัดพิชโสภาราม

ปฏิสังขาญาณ – พระภาวนาสุตาภิรัต

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ ปฏิสังขาญาณ ” โดย พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) ณ วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่…

มุญจิตุกัมยตาญาณ – พระภาวนาสุตาภิรัต

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ มุญจิตุกัมยตาญาณ ” โดย พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) ณ วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่…

นิพพิทาญาณ – พระภาวนาสุตาภิรัต

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ นิพพิทาญาณ ” โดย พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) ณ วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่…

อาทีนวญาณ – พระภาวนาสุตาภิรัต

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ อาทีนวญาณ ” โดย พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) ณ วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่…

ภยตูปัฏฐานญาณ – พระภาวนาสุตาภิรัต

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ ภยตูปัฏฐานญาณ ” โดย พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) ณ วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่…

ภังคญาณ – พระภาวนาสุตาภิรัต

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ ภังคญาณ ” โดย พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) ณ วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่…

อุทยัพพยญาณ – พระภาวนาสุตาภิรัต

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ อุทยัพพยญาณ ” โดย พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) ณ วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่…

ผลแห่งกรรม – พระภาวนาสุตาภิรัต

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ ผลแห่งกรรม ” โดย พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร)

อินทรีย์ ๕ ประการ – พระภาวนาสุตาภิรัต

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ อินทรีย์ ๕ ประการ ” โดย พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) ณ วัดแปลงกระถิน บ้านแปลงกระถิน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม…