วัดพิชโสภาราม

อัตชีวประวัติ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

อัตชีวประวัติ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

สมถะกับวิปัสสนา – พระราชปริยัตยากร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ สมถะกับวิปัสสนา ” โดย พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเจริญวิปัสสนา (ตอนที่ ๒) – พระราชปริยัตยากร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเจริญวิปัสสนา (ตอนที่ ๒) ” โดย พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเจริญวิปัสสนา (ตอนที่ ๑) – พระราชปริยัตยากร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเจริญวิปัสสนา (ตอนที่ ๑) ” โดย พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

กิเลสทำให้จิตตกไปฝ่ายต่ำ – พระราชปริยัตยากร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ กิเลสทำให้จิตตกไปฝ่ายต่ำ ” โดย พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

สิ่งขวางกั้นการปฏิบัติธรรม – พระราชปริยัตยากร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ สิ่งขวางกั้นการปฏิบัติธรรม ” โดย พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

วิปัสสนาญาณ ๑๖ – พระราชปริยัตยากร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ” โดย พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

อนุโลมญาณ (สัจจานุโลมิกญาณ) – พระราชปริยัตยากร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ อนุโลมญาณ (สัจจานุโลมิกญาณ) ” โดย พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

สังขารุเปกขาญาณ – พระราชปริยัตยากร

ธรรมบรรยาย เรื่อง “ สังขารุเปกขาญาณ ” โดย พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)