พิธีทำบุญตักบาตรงานถวายน้ำสรงหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร ๑๖ เม.ย. ๖๒

เช้าวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้นำพาคณะศิษย์ตักบาตรพระสงฆ์สามเณร เพื่อน้อมบุญอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เนื่องในโอกาสบุญประจำปีพิธีถวายน้ำสรงรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระราชปรยัตยากร