ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ขอเชิญร่วม

สวดมนต์ข้ามปี สร้างบารมีข้าม พ.ศ.

ณ วัดพิชโสภาราม

ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๘.๐๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๐.๐๑ น.
– สวดชัยมงคลคาถา ต้อนรับปีใหม่
– ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง เพื่อความเป็นสิริมงคล
– เป็นเสร็จพิธี