วัดพิชโสภาราม

อินทรีย์ ๕ ประการ – พระภาวนาสุตาภิรัต

อินทรีย์ ๕ ประการ
ธรรมบรรยาย เรื่อง
อินทรีย์ ๕ ประการ
โดย พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร)
วัดแปลงกระถิน บ้านแปลงกระถิน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙