วัดพิชโสภาราม

ปฏิบัติถูกจึงเห็นผล

ปฏิบัติถูกจึงเห็นผล (เทศน์ที่วัดพิชโสภาราม วันที่ ๑๖ ก.ค. ๕๓)          วันนี้จะขอเน้นไปที่เคล็ดลับของการปฏิบัติธรรม เราจะปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้เกิดผล เท่าที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เคยแนะนำพร่ำสอน หรือว่ากระผมได้เคยศึกษา เหตุที่ทำให้การปฏิบัติได้ผลดีนั้น          ประการที่ ๑ พวกเราต้องไปอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์ผู้ที่มีความรู้…

ตารางงานปฏิบัติธรรมในเครือข่ายวัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ตารางงานปฏิบัติธรรม เครือข่ายวัดพิชโสภาราม ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ลำดับ วันเปิดงาน วันปิดงาน สถานที่ บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประธานดำเนินงาน เบอร์โทรติดต่อ…

ขบวนแห่กฐิน ในงานบุญจุลกฐินประจำปี ๒๕๖๒

ประมวลภาพขบวนแห่ผ้ากฐิน ในงานบุญจุลกฐินประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมีคุณวัชราภรณ์ เมฆานุพักตร์ เป็นเจ้าภาพหลัก

พิธีเวียนเทียนวันออกพรรษา ๒๕๖๒

ค่ำวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันออกพรรษา พระเดชพระคุณพระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้นำคณะสงฆ์และญาติโยมคุ้มวัดพิชโสภาราม เวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เนื่องในวันออกพรรษา

พิธีกวนข้าวทิพย์ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์และญาติโยมคุ้มวัดพิชโสภาราม นำโดย พระเดชพระคุณพระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้ร่วมกันจัดพิธีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยได้รับเมตตานุเคราะห์จาก หลวงพ่อพระครูวิบูลกิจโกศล มาเป็นประธานในพิธี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ มหาบุญจุลกฐิน วัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “มหาบุญจุลกฐิน” วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี กำหนดการ วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม…

ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวางแผนงานเผยแผ่ภาคฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ขอเรียนเชิญคณะศิษย์ในพระเดชพระคุณ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ร่วมประชุมปรึกษาหารือการเผยแผ่ภาคฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ชั้น ๑…

ขอเชิญร่วมพิธี “กวนข้าวทิพย์” ณ วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมบุญประเพณี กวนข้าวทิพย์ ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป กำหนดการ…

สมาธิเป็นฐานของวิปัสสนา

(เทศน์วันที่ ๓๐ ม.ค. ๕๓)          วันนี้ก็เป็นวันธัมมัสสวนะ ก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตั้งใจฟังธรรม การฟังธรรมนั้นมีคุณูปการมาก สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา ถ้าเราฟังธรรมด้วยใจจดจ่อจริง ๆ แล้ว ย่อมได้อานิสงส์มากมายหลายประการ…