วัดพิชโสภาราม

พิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ คณะอุบาสก-อุบาสิกา และคณะศิษย์วัดพิชโสภารามทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

ขอเชิญเข้าปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม หน้าพรรษา

ขอเชิญเข้าปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม หน้าพรรษา พิธีถวายศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา ๒ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ…