วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ชยสิทธิคาถา (สรภัญญะ)

ชยสิทธิคาถา (สรภัญญะ)

      ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ        ธะวิสุทธศาสดา

ตรัสรู้  อะนุตตะระสะมา                     ธิ  ณ  โพธิบัลลังก์

      ขุนมารสหัสสพหุพา-                    หุวิชาวิชิตขลัง

ขี่คีรีเมขละประทัง                            คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ

      แสร้งเสกสะราวุธะประดิษฐ์            กละคิดจะรอนราน

รุมพลพหลพยุหะปาน                         พระสมุททะนองมา

      หวังเพื่อผจญวะระมุนิน                 ทะสุชินนะราชา

พระปราบพหลพยุหะมา-                     ระมะเลืองมะลายสูญ

      ด้วยเดชะองค์พระทศพล               สุวิมลละไพบูลย์

ทานาทิธรรมะวิธิกูล                           ชนะน้อมมะโนตาม

      ด้วยเดชะสัจจะวจนา                   และนะมามิองค์สาม

ขอจงนิกรพละสยาม                          ชยะสิทธิทุกวาร

      ถึงแม้จะมีอริวิเศษ                      พละเดชชะเทียมมาร

ขอไทยผจญพิชิตตะผลาญ                    อริแม้นมุนินทร…