วัดพิชโสภาราม

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมอุบาสิกา วัดพิชโสภาราม

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ หลวงพ่อพระครูสิริศีลวัตร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมอุบาสิกา ณ วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรมอุบาสิกา วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรมอุบาสิกา ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๙ น.

พิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ คณะอุบาสก-อุบาสิกา คุ้มวัดพิชโสภาราม ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ซึ่งพระเดชพระคุณพระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้เมตตาเป็นประธานนำพระสงฆ์รับอาหารบิณฑบาตจากศรัทธาสาธุชน

สวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้าม พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ พระเดชพระคุณพระภาวนาสุภาติรัต (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี นำคณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ขอเชิญร่วม สวดมนต์ข้ามปี สร้างบารมีข้าม พ.ศ. ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.…

พิธีทำบุญวันบุรพาจารย์

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ในวันนี้คณะสงฆ์วัดพิชโสภาราม และคณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร ได้กำหนดให้เป็นวันบุรพาจารย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณของท่าน และได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์สามเณร และทำบุญทักษิณานุประทานเพื่อน้อมบุญกุศลถวายพระเดชพระคุณท่าน

หนทางสู่นิพพาน

หนทางสู่นิพพาน (เทศน์ที่วัดโพนสูง วันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๓)          วันนี้อาตมภาพก็มีโอกาสได้มากล่าวธรรมะให้คณะครูบาอาจารย์ได้รับฟัง ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายผู้สละเวลาอันมีค่าได้มาปฏิบัติธรรม ก็ข้อให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายได้นั่งสมาธิฟัง เพราะว่าเวลาที่เราได้มาอยู่ร่วมกันนี้ ถือว่าเป็นเวลาอันน้อยที่เราจะสามารถทำจิตทำใจของเราให้สงบเป็นสมาธิ ที่จะทำจิตทำใจของเราให้เกิดวิปัสสนาญาณ ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน          เวลา…

สาระของชีวิต

สาระของชีวิต (เทศน์ที่สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง วันที่ ๗ ก.ย. ๕๖)          องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า สาระของชีวิตหรือแก่นของชีวิตที่แท้จริงนั้น ก็คือบุญกุศล คือการให้ทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา พระองค์ทรงตรัสสาระของชีวิตไว้อย่างนั้น ถ้าผู้ใดเกิดมาแล้วไม่รู้จักการให้ทาน ถือว่าสาระของชีวิตคือการให้ทานของบุคคลนั้นก็เป็นโมฆะไป…

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม วันบุรพาจารย์

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ในงาน วันบุรพาจารย์ ถวายเป็นอาจริยบูชาแด่ พระเดชพระคุณ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม วันที่ ๖ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เนื่องด้วย…