วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

จริยาวัตรในสำนัก

จริยาวัตรในสำนัก
กฎที่ล่วงละเมิดแล้วมีโทษถึงที่สุด (กฎแดง)

————————-

๑. ประพฤติผิดพรหมจรรย์เกี่ยวกับเพศตรงข้าม

๒. เล่นการพนันทุกประเภท

๓. พกศัสตราวุธทุกประเภท

๔. ดื่มเหล้า สูบฝิ่น กัญชา เฮโรอีน ผงขาว ยาบ้า ดมกาว ทินเนอร์ สูบบุหรี่ หรือกินหมาก เป็นต้น

๕. ลักขโมย ฯลฯ

๖. ทะเลาะวิวาทกัน หรือทุบตีกัน

๗. บริโภคอาหารในเวลาวิกาล (ตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้ว)

๘. ต้องครุกาบัติ เช่น ปาราชิก หรือสังฆาทิเสส บางข้อ

๙. ต้องลหุกาบัติที่เป็นโลกวัชชะ (ชาวบ้านติเตียน)

๑๐. ภิกษุ สามเณร ผู้ปฏิบัติธรรมพูดท้าทาย ข่มขู่ ครู อาจารย์

๑๑. ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามโอวาท หรือคำสั่งที่ชอบด้วยพระธรรมวินัยหรือไม่ปฏิบัติตามกฏ กติกา และระเบียบที่ให้ไว้

ผู้หวังความเจริญแก่ตน แก่หมู่คณะแก่พระศาสนาจงปฏิบัติตามกฎ กติกา และระเบียบนี้ให้สมบูรณ์

 (พระครูสิริภาวนาภิรม)

เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม

วัดพิชโสภาราม