วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

แสงสว่างทางปฏิบัติ

แสงสว่างทางปฏิบัติ (๑)
แสงสว่างทางปฏิบัติ (๒)
แสงสว่างทางปฏิบัติ (๓)
แสงสว่างทางปฏิบัติ (๔)
แสงสว่างทางปฏิบัติ (๕)
แสงสว่างทางปฏิบัติ (๖)