วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

บุญนิธิ

บัญชีสำหรับบริจาคทำบุญ
วัดพิชโสภาราม

————————–

ร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ

ชื่อบัญชี : วัดพิชโสภาราม (ศาลาปฏิบัติธรรม)
เลขที่บัญชี : 507-0-52517-4
ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์
ธนาคาร : กรุงเทพ สาขาเขมราฐ

กองทุนบุญนิธิเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐาน

ชื่อบัญชี : กองทุนบุญนิธิเผยแผ่กรรมฐาน (วัดพิชโสภาราม)
เลขที่บัญชี : 0200-6995-4103
ประเภทบัญชี : บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
ธนาคาร : ออมสิน สาขาเขมราฐ

กองทุนบุญนิธิพระปริยัติธรรม

ชื่อบัญชี : วัดพิชโสภาราม บ้านแก้งเหนือ
เลขที่บัญชี : 0201-1382-6430
ประเภทบัญชี : บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
ธนาคาร : ออมสิน สาขาเขมราฐ

ร่วมบุญทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี

ชื่อบัญชี : วัดพิชโสภาราม (กฐินสามัคคี)
เลขที่บัญชี : 012-1-97392-8
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาเขมราฐ อุบลราชธานี

ใช้จ่ายทั่วไป

ชื่อบัญชี : วัดพิชโสภาราม (ค่าใช้จ่ายทั่วไป)
เลขที่บัญชี : 507-059498-0
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคาร : กรุงเทพ สาขาเขมราฐ