บุญประจำปี

กิจกรรมงานบุญประจำปี

วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

——————-

พิธีทำบุญชาตกาล

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ตรงกับวันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี


พิธีถวายน้ำสรง

พระเดชพระคุณ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ตรงกับวันที่ ๑๖ เมษายน ของทุกปี


พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล

พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)

ตรงกับวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ของทุกปี