วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ทำวัตรสวดมนต์

ทำวัตรสวดมนต์

บทสวดทำวัตรเช้า

บทสวดทำวัตรเย็น

บทสวดเสริมหลังทำวัตร

บทสวดพุทธาภิเษก

บทสวดมนต์พิเศษ

อนุโมทนาคาถา

คำอาราธนา คำบูชา และอื่นๆ