รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๒ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล องค์กร/สถานศึกษา ๑ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๒ เด็กชายเจษฎา หลาทอง โรงเรียนบ้านขุมคำ ๒…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๑ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ. เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น ๑. อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕๒…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๐ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ. เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น ๑. อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๓…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๙ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ. เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น ๑. อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๘…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๘ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ. เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น ๑. อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๕๒…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๗ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ. เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น ๑. อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๗๑…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๖ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ. เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น ๑. อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๒๖…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๕ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ. เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น ๑. อบ ๔๔๕๕/๑๐๘๕๗…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๔ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ. เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น ๑. อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๐๒…