พิธีปลูกฝ้ายเตรียมบุญจุลกฐิน

บ่ายวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ท่านเจ้าคุณพระภาวนาสุตาภิรัต ได้นำคณะศิษย์ปลูกต้นฝ้ายเพื่อเตรียมงานบุญจุลกฐิน

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี พระภาวนาสุตาภิรัต (ตักบาตร)

เช้าวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) นำคณะศิษยานุศิษย์ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี โดยการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๓๐๐ รูป

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร)

ขอเชิญร่วม พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป…

เหตุเกิดแห่งปัญญา

เหตุเกิดแห่งปัญญา           เรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร ทำไมเราต้องมาปฏิบัติธรรม           การที่เรามาปฏิบัติธรรม ถือว่าเรามองเห็นประโยชน์ เห็นความสุข เห็นความสวัสดี หนทางแห่งความสุขความสวัสดี ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นจากการไปเที่ยวเตร่เฮฮาสนุกสนาน ไปตามอารมณ์ของโลก แต่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม เพราะว่าชีวิตของทุกคนที่เกิดขึ้นมานั้นล้วนมีแต่ความทุกข์           เราทั้งหลายนั่งอยู่ด้วยกันนี้…

อยู่อย่างต่ำ ประพฤติอย่างสูง

อยู่อย่างต่ำ ประพฤติอย่างสูง (เทศน์ที่สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง เช้าวันที่ ๖ พ.ค. ๕๗)           ขอให้คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้เข้าสู่ภาคภาวนา พยายามทำจิตทำใจของตนให้เกิดความสงบ โดยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์พระกรรมฐาน อารมณ์พระกรรมฐานที่พวกเราทั้งหลายคุ้นเคยเป็นอย่างดี และเกิดความมั่นใจว่าเป็นหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานจริง ๆ ก็คือหลักสติปัฏฐาน ๔…

ประกาศ ยกเลิกงานวันชาตกาลครบ ๘๗ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ประกาศยกเลิก งานปฏิบัติธรรม-เข้าปริวาสกรรม งานวันชาตกาลครบ ๘๗ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) วันที่ ๒๓ มี.ค. – ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์…

จิตสงบย่อมเห็นสัจจะ

จิตสงบย่อมเห็นสัจจะ (เทศน์ที่ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน)           ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายได้นั่งภาวนารวมกัน ตอนเช้า ๆ อารมณ์ของเรายังไม่ฟุ้งซ่านเกินไป ร่างกายของเราก็ยังไม่ได้บริโภคอาหาร ร่างกายของเราก็เบา เหมาะแก่การที่เรานั้นจะทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ           อากาศตอนเช้าก็เย็นดี ปลอดโปร่ง บรรยากาศเยือกเย็น สงบ ก็เหมาะแก่การที่จะทำจิตทำใจให้เป็นสมาธิ…

เวลาตีราคาไม่ได้

เวลาตีราคาไม่ได้ (เทศน์ที่วัดพิชโสภาราม เช้าวันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๘)           เวลาเราออกจากบ้าน ออกจากวัด มาปฏิบัติธรรม ก็คิดว่าจะมาปฏิบัติธรรมเต็มที่ แต่พอมาถึงแล้ว มีคณะครูบาอาจารย์ มีเพื่อนสหธรรมิกมากมาย บ้างก็ทักอย่างโน้น คุยกันอย่างนี้…

วิชามาร ๔ ประการ

วิชามาร ๔ ประการ (เทศน์ที่วัดพิชโสภาราม วันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๘)           วันนี้ก็จะขอน้อมนำเอาธรรมะเรื่อง “วิชามาร” มาถวายความรู้แก่คณะครูบาอาจารย์ คำว่า วิชา ก็คือ ความรู้…