วัดพิชโสภาราม

วิชามาร ๔ ประการ

วิชามาร ๔ ประการ (เทศน์ที่วัดพิชโสภาราม วันที่ ๑๘ ก.ค. ๕๘)           วันนี้ก็จะขอน้อมนำเอาธรรมะเรื่อง “วิชามาร” มาถวายความรู้แก่คณะครูบาอาจารย์ คำว่า วิชา ก็คือ ความรู้…

ธรรมชาติ ๒ ประการ

ธรรมชาติ ๒ ประการ (เทศน์วันที่ ๑๗ ก.ค. ๕๘)           อารมณ์ของกรรมฐาน ก็คือ รูปกับนาม ตั้งแต่พื้นเท้าถึงปลายผม จากปลายผมถึงพื้นเท้า ท่านถือว่าเป็นรูป สิ่งใดที่สัมผัสได้ด้วยตา หู…

การข้ามโอฆะ

การข้ามโอฆะ (เทศน์ที่วัดนาน้ำคำ วันที่ ๔ ก.พ. ๕๗)           วันนี้ก็จะขอน้อมนำเอาธรรมะเรื่อง “การข้ามโอฆะ” มากล่าวให้คณะผู้ปฏิบัติธรรมตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจ          การข้ามโอฆะ ญาติโยมผู้ที่ไม่เคยเรียนบาลี ไม่เคยเรียนนักธรรม ก็อาจจะสงสัยว่า โอฆะนั้นมันหมายถึงอะไร…

พิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมน้อมนำจิตใจใฝ่ทำดี

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณ พระภาวนาสุตาภิรัต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมน้อมนำจิตใจใฝ่ทำดี เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๑ แก่งเค็ง – หนองทันน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๒ ณ วัดพิชโสภาราม…

พระเทพปริยัติมุนี เยี่ยมสนามอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง วัดพิชโสภาราม

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง มอบหมายให้ พระเทพปริยัติมุนี ( ป.ธ.๙, ผศ.ดร. ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร ประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาบาลี (อบรมบาลีก่อนสอบ)…

พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม นำคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

ขอเชิญร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรมแม่ชี-อุบาสิกา วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างอาคารปฏิบัติธรรมสำหรับแม่ชี-อุบาสิกา ขนาด ๒ ห้องโถงใหญ่ ๒๖ ห้องพัก ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ เลขที่บัญชี :…

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมอุบาสิกา วัดพิชโสภาราม

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ หลวงพ่อพระครูสิริศีลวัตร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมอุบาสิกา ณ วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรมอุบาสิกา วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรมอุบาสิกา ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๙ น.