วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมงานบุญกวนข้าวทิพย์ประจำปี ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.– ญาติโยมรวมกัน ณ มณฑลรอบศาลาการเปรียญหลังเก่า รอบอุโบสถเวลา ๑๙.๐๐ น.– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนะตรัย–…

ขอเชิญร่วมบุญจุลกฐิน ณ วัดพิชโสภาราม วันที่ ๔ ต.ค. ๖๓

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี พระภาวนาสุตาภิรัต (ปล่อยปลา)

บ่ายวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ท่านเจ้าคุณพระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) นำศิษยานุศิษย์ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี ด้วยการปล่อยปลา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชีวิต

พิธีปลูกฝ้ายเตรียมบุญจุลกฐิน

บ่ายวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ท่านเจ้าคุณพระภาวนาสุตาภิรัต ได้นำคณะศิษย์ปลูกต้นฝ้ายเพื่อเตรียมงานบุญจุลกฐิน

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี พระภาวนาสุตาภิรัต (ตักบาตร)

เช้าวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) นำคณะศิษยานุศิษย์ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี โดยการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๓๐๐ รูป

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร)

ขอเชิญร่วม พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป…

เหตุเกิดแห่งปัญญา

เหตุเกิดแห่งปัญญา           เรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไร ทำไมเราต้องมาปฏิบัติธรรม           การที่เรามาปฏิบัติธรรม ถือว่าเรามองเห็นประโยชน์ เห็นความสุข เห็นความสวัสดี หนทางแห่งความสุขความสวัสดี ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นจากการไปเที่ยวเตร่เฮฮาสนุกสนาน ไปตามอารมณ์ของโลก แต่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม เพราะว่าชีวิตของทุกคนที่เกิดขึ้นมานั้นล้วนมีแต่ความทุกข์           เราทั้งหลายนั่งอยู่ด้วยกันนี้…

อยู่อย่างต่ำ ประพฤติอย่างสูง

อยู่อย่างต่ำ ประพฤติอย่างสูง (เทศน์ที่สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง เช้าวันที่ ๖ พ.ค. ๕๗)           ขอให้คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้เข้าสู่ภาคภาวนา พยายามทำจิตทำใจของตนให้เกิดความสงบ โดยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์พระกรรมฐาน อารมณ์พระกรรมฐานที่พวกเราทั้งหลายคุ้นเคยเป็นอย่างดี และเกิดความมั่นใจว่าเป็นหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานจริง ๆ ก็คือหลักสติปัฏฐาน ๔…

ประกาศ ยกเลิกงานวันชาตกาลครบ ๘๗ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ประกาศยกเลิก งานปฏิบัติธรรม-เข้าปริวาสกรรม งานวันชาตกาลครบ ๘๗ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) วันที่ ๒๓ มี.ค. – ๑ เม.ย. ๒๕๖๓ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์…