วัดพิชโสภาราม

พิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมน้อมนำจิตใจใฝ่ทำดี

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณ พระภาวนาสุตาภิรัต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมน้อมนำจิตใจใฝ่ทำดี เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๑ แก่งเค็ง – หนองทันน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๒ ณ วัดพิชโสภาราม…

พระเทพปริยัติมุนี เยี่ยมสนามอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง วัดพิชโสภาราม

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง มอบหมายให้ พระเทพปริยัติมุนี ( ป.ธ.๙, ผศ.ดร. ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร ประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาบาลี (อบรมบาลีก่อนสอบ)…

พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม นำคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

ขอเชิญร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรมแม่ชี-อุบาสิกา วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างอาคารปฏิบัติธรรมสำหรับแม่ชี-อุบาสิกา ขนาด ๒ ห้องโถงใหญ่ ๒๖ ห้องพัก ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ เลขที่บัญชี :…

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมอุบาสิกา วัดพิชโสภาราม

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ หลวงพ่อพระครูสิริศีลวัตร เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมอุบาสิกา ณ วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรมอุบาสิกา วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมพิธี วางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรมอุบาสิกา ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๙ น.

พิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ คณะอุบาสก-อุบาสิกา คุ้มวัดพิชโสภาราม ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ซึ่งพระเดชพระคุณพระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้เมตตาเป็นประธานนำพระสงฆ์รับอาหารบิณฑบาตจากศรัทธาสาธุชน

สวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้าม พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ พระเดชพระคุณพระภาวนาสุภาติรัต (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี นำคณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ขอเชิญร่วม สวดมนต์ข้ามปี สร้างบารมีข้าม พ.ศ. ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.…