วัดพิชโสภาราม

ตารางงานปฏิบัติธรรม-ปริวาสกรรม ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

ตารางงานปฏิบัติธรรม-ปริวาสกรรม เครือข่ายวัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๒ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล องค์กร/สถานศึกษา ๑ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๒ เด็กชายเจษฎา หลาทอง โรงเรียนบ้านขุมคำ ๒…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๒ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ชั้น ๑ อบ ๔๑๖๒/๐๓๓๐ พระวีระศักดิ์ ฐิตญาโณ ชมชื่น…

ขอเชิญร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมงานบุญกวนข้าวทิพย์ประจำปี ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.– ญาติโยมรวมกัน ณ มณฑลรอบศาลาการเปรียญหลังเก่า รอบอุโบสถเวลา ๑๙.๐๐ น.– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนะตรัย–…

ขอเชิญร่วมบุญจุลกฐิน ณ วัดพิชโสภาราม วันที่ ๔ ต.ค. ๖๓

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี พระภาวนาสุตาภิรัต (ปล่อยปลา)

บ่ายวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ท่านเจ้าคุณพระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) นำศิษยานุศิษย์ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี ด้วยการปล่อยปลา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชีวิต

พิธีปลูกฝ้ายเตรียมบุญจุลกฐิน

บ่ายวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ท่านเจ้าคุณพระภาวนาสุตาภิรัต ได้นำคณะศิษย์ปลูกต้นฝ้ายเพื่อเตรียมงานบุญจุลกฐิน

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี พระภาวนาสุตาภิรัต (ตักบาตร)

เช้าวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) นำคณะศิษยานุศิษย์ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี โดยการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๓๐๐ รูป

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร)

ขอเชิญร่วม พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป…