ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม วันบุรพาจารย์ ถวายเป็นอาจริยบูชาแด่ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ในงาน วันบุรพาจารย์ ถวายเป็นอาจริยบูชาแด่ พระเดชพระคุณ พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม วันที่ ๖ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เนื่องด้วย…

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๔

❤️❤️ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ❤️❤️ 🧡🧡🧡 ทอดกฐินสามัคคี 🧡🧡🧡 ➡ ณ วัดพิชโสภาราม ⬅ ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี วันอาทิตย์ ที่ ๒๔…

ตารางงานปฏิบัติธรรม-ปริวาสกรรม ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

ตารางงานปฏิบัติธรรม-ปริวาสกรรม เครือข่ายวัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๒ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล องค์กร/สถานศึกษา ๑ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๒ เด็กชายเจษฎา หลาทอง โรงเรียนบ้านขุมคำ ๒…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๒ ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ชั้น ๑ อบ ๔๑๖๒/๐๓๓๐ พระวีระศักดิ์ ฐิตญาโณ ชมชื่น…

ขอเชิญร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมงานบุญกวนข้าวทิพย์ประจำปี ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๓๐ น.– ญาติโยมรวมกัน ณ มณฑลรอบศาลาการเปรียญหลังเก่า รอบอุโบสถเวลา ๑๙.๐๐ น.– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนะตรัย–…

ขอเชิญร่วมบุญจุลกฐิน ณ วัดพิชโสภาราม วันที่ ๔ ต.ค. ๖๓

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี พระภาวนาสุตาภิรัต (ปล่อยปลา)

บ่ายวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ท่านเจ้าคุณพระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) นำศิษยานุศิษย์ทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี ด้วยการปล่อยปลา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ชีวิต

พิธีปลูกฝ้ายเตรียมบุญจุลกฐิน

บ่ายวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ท่านเจ้าคุณพระภาวนาสุตาภิรัต ได้นำคณะศิษย์ปลูกต้นฝ้ายเพื่อเตรียมงานบุญจุลกฐิน