ขอเชิญเข้าปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม หน้าพรรษา

ขอเชิญเข้าปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม หน้าพรรษา

พิธีถวายศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ

พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา

๒ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

—————————–

กำหนดการ

วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘)

– ลงทะเบียน เข้าปริวาสกรรม/ปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมจารี-เนกขัมจาริณี

วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘)

– ขึ้นมานัตต์

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๘)

–     เวลา ๐๖.๐๐ น. พระสงฆ์-สามเณร รับบิณบาตร

–    เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์-สามเณร

– พิธีบายศรีสู่ขวัญ

  – ถวายมุทิตาสักการะพระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม เนื่องในโอกาสโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๑ ปี

– พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม มอบทุนศึกษาสงเคราะห์-ทุนสาธารณะสงเคราะห์

– จัดตั้งกองทุนบุญนิธิพระครูสิริภาวนาภิรมเพื่อพระสงฆ์สามเณร แม่ชี ผู้อาพาธ

– เวลา ๐๙.๑๙ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์/ทักษิณานุประทาน

– เวลา ๑๐.๓๙ น. พิธีถวายศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ, ทอดผ้าป่าสามัคคี

– เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ – สามเณร

– เวลา ๑๓.๑๙ น. พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา

– เวลา ๑๖.๐๐ น. ปล่อยปลา ปลูกต้นไทร

– เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์ /ฟังแว่นธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๘)

 – เวลา ๐๕.๓๐ น. อัพภานกรรม

ผู้ประสงค์จะร่วมบุญ สามารถบริจาคทำบุญได้ที่บัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี วัดพิชโสภาราม (กฐินสามัคคี)
เลขบัญชี ๐๑๒-๑-๙๗๓๙๒-๘

บัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเขมราฐ

ติดต่อสอบถาม…
แม่ชีจุฑามาศ เลิศรุ่งรัฐคณา โทร. ๐๘๔-๗๒๒๘๐๘๓
สำนักงานกลาง โทร. ๐๔๕-๒๑๘๐๑๙