ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรมอุบาสิกา วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมพิธี

วางศิลาฤกษ์

อาคารปฏิบัติธรรมอุบาสิกา

ณ วัดพิชโสภาราม

ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๓๙ น.