ขอเชิญร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรมแม่ชี-อุบาสิกา วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่าน

ร่วมเป็นเจ้าภาพ

สร้างอาคารปฏิบัติธรรมสำหรับแม่ชี-อุบาสิกา

ขนาด ๒ ห้องโถงใหญ่ ๒๖ ห้องพัก

ณ วัดพิชโสภาราม

ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารได้ที่

เลขที่บัญชี : 507-059498-0

ชื่อบัญชี : วัดพิชโสภาราม (ค่าใช้จ่ายทั่วไป)

ธนาคาร กรุงเทพ สาขาเขมราฐ

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานกลางวัดพิชโสภาราม
โทร. 045-218019, 086-3912982