ขอเชิญร่วมทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี วัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๖

ขอเชิญร่วมทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี วัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๖

ขอเชิญร่วมทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี วัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๑)

เวลา ๐๙.๑๙ น.


กำหนดการ


ศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๑)

 • ⏱ เวลา ๐๖.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ สามเณร ผู้ปฏิบัติธรรม
 • ⏱ เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนปฏิบัติธรรม / ปฏิบัติธรรม
 • ⏱ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ สามเณร ผู้ปฏิบัติธรรม
 • ⏱ เวลา ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ภาคบ่าย
 • ⏱ เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร / สวดมนต์เย็น
 • ⏱ เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังธรรม / ปฏิบัติธรรม
 • ⏱ เวลา ๒๒.๐๐ น. แผ่เมตตา / จำวัตร

วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑)

 • ⏱ เวลา ๐๖.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ สามเณร ผู้ปฏิบัติธรรม
 • ⏱ เวลา ๐๘.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม
 • ⏱ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ สามเณร ผู้ปฏิบัติธรรม
 • ⏱ เวลา ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ภาคบ่าย
 • ⏱ เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร / สวดมนต์เย็น
 • ⏱ เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังธรรม / ปฏิบัติธรรม
 • ⏱ เวลา ๒๒.๐๐ น. แผ่เมตตา / จำวัตร

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๑)

 • ⏱ เวลา ๐๘.๐๐ น. – แห่องค์กฐินรอบศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี
 • ⏱ เวลา ๐๙.๑๙ น. – เจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  • ➡ ไหว้พระ
  • ➡ สมาทานศีล
  • ➡ อาราธนาพระปริตร
  • ➡ เจริญพระพุทธมนต์ / ถวายไทยธรรม
  • ➡ ทักษิณานุประทาน / ถวายไทยธรรม
 • ⏱ เวลา ๑๐.๑๙ น. – พิธีทอดกฐินสามัคคี
  • ➡ พระสงฆ์ให้พร ยถา สัพพีฯ
  • ➡ รับของที่ระลึก
 • ⏱ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สามเณร ผู้ปฏิบัติธรรม
  • ➡ ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร

เจ้าภาพดำเนินงาน

 • คุณพ่ออิ๊ดจง – คุณแม่รื่นจิตร แซ่แต้
 • คุณผกาวรรณ – คุณบุญนิมิตร สามัตถิยดีกุล
 • ดร.พลภัทร – คุณณัฎฐ์วิภา นิติธรรมยง พร้อมครอบครัว
 • อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล – คุณกฤษณพงศ์ เจริญพิทย์

บัญชีร่วมทำบุญ

 • ชื่อบัญชี : วัดพิชโสภาราม (กฐินสามัคคี)
 • เลขที่บัญชี : 012-97392-8
 • ธนาคาร : กสิกรไทย
 • สาขา : เขมราฐ อุบลราชธานี

ติดต่อสอบถาม

 • ๐๘๕-๘๕๖-๒๒๔๓ (พระสงฆ์)
 • ๐๖๔-๔๕๔-๖๕๓๑ (ฆราวาส)
 • ๐๘๓-๔๖๘-๙๗๖๒(ฆราวาส)

ขอให้เจ้าภาพทุกท่าน จงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ให้มีโชคลาภร่ำรวย ทำการค้าการขาย ทำกิจการใดๆ ทุกสิ่งทุกอย่าง ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป นึกคิดสิ่งใดที่ชอบและประกอบด้วยกุศลธรรมแล้ว จงสำเร็จทุกประการ เทอญฯ….