พิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หลวงพ่อพระครูวิบูลกิจโกศล ประธานคณะศิษย์ในพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ