พระครูสิริภาวนาภิรม แสดงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรม (๖ ก.ค. ๖๒)

เย็นวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เมตตามาแสดงธรรมเสริมปัญญาให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ในงานปฏิบัติธรรมหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ วัดพิชโสภาราม