พระครูภาวนากิจจาทร แสดงธรรมในงานปฏิบัติธรรมหน้าพรรษา 2562

เย็นวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หลวงตาพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ จ.อำนาจเจริญ เมตตามาแสดงธรรมเสริมปัญญาให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ในงานปฏิบัติธรรมหน้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ วัดพิชโสภาราม