พิธีปล่อยปลา งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕๑ ปี พระครูสิริภาวนาภิรม ๑๐ ก.ค. ๖๒

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) นำพาคณะศิษย์ปล่อยปลา จำนวน ๑๒๕,๐๐๐ ชีวิต เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๑ ปี