พิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา ๑๐ ก.ค. ๖๒

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หลวงพ่อพระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ) เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา ณ วัดพิชโสภาราม