คณะครูและนักเรียน ร.ร.เทพนิมิตร ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

คณะครูและนักเรียน ร.ร.เทพนิมิตร ถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทพนิมิตร ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ อีกทั้งยังได้ร่วมกันเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒