พิธีบำเพ็ญบุญวันชาตกาลครบ ๘๖ ปี พระราชปริยัตยากร

เช้าวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ได้ร่วมกันทำพิธีถวายพานสักการะ และทักษิณานุประทานเพื่อถวายบุญกุศลแด่พระเดชพระคุณท่าน อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูที่คณะศิษย์มีต่อพระเดชพระคุณท่านอย่างล้นหลาม