วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

พิธีต้อนรับสัญญาบัตร-พัดยศ พระภาวนาสุตาภิรัต

เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ ให้ พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนา ในราชทินนาม ที่ พระภาวนาสุตาภิรัต (สป.วิ.)

เช้าวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และส่วนราชการต่างๆ ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายการต้อนรับ และถวายมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณพระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) โดยจัดพิธีต้อนรับจากสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี และจัดพิธีถวายมุทิตาสักการะ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ วัดพิชโสภาราม