สวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้าม พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ พระเดชพระคุณพระภาวนาสุภาติรัต (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี นำคณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล