วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ มหาบุญจุลกฐิน วัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ “มหาบุญจุลกฐิน”

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี


กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๔.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์
เวลา ๐๘.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ สามเณร
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตร สวดมนต์เย็น
เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมการแสดงมหรสพ

วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๕.๐๐ น. พราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตอัญเชิญเทพเทวา
เวลา ๐๕.๓๐ น. พิธีเก็บดอกฝ้าย
เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ
เวลา ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมการเรียนรู้ ๙ ฐาน
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สามเณร
เวลา ๑๔.๐๐ น. เริ่มพิธีทอดมหาบุญจุลกฐิน

ติดต่อสอบถาม

โทร. 045-218019, 084-7228083