วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร)

ขอเชิญร่วม

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๒ ปี

พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร)

เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป


  • ตักบาตรพระสงฆ์ ๓๐๐ รูป
  • ปลูกต้นฝ้ายเตรียมงานบุญจุลกฐิน
  • ถวายพระแก้วมรกต
  • ถวายเครื่องสักการะ
  • ถวายกุฏิกรรมฐาน
  • มอบทุนการศึกษา
  • ไถ่ชีวิตโค
  • ปล่อยปลา ๑๐๐,๐๐๐ ตัว

ขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกัน