ขอเชิญร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมงานบุญกวนข้าวทิพย์ประจำปี ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๗.๓๐ น.
– ญาติโยมรวมกัน ณ มณฑลรอบศาลาการเปรียญหลังเก่า รอบอุโบสถ
เวลา ๑๙.๐๐ น.
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนะตรัย
– ญาติโยมสมาทานศีล ๘
– ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เรื่องความเป็นมาของงานกวนข้าวทิพย์
เวลา ๒๐.๐๐ น.
– ประธานในพิธีจุดเทียนชัย
– พราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตอ่านโองการ/ชุมนุมเทวดา
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
– ต่อด้วยพิธีพุทธาภิเษก/ กวนข้าวทิพย์