ตารางงานปฏิบัติธรรม-ปริวาสกรรม ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

ตารางงานปฏิบัติธรรม-ปริวาสกรรม

เครือข่ายวัดพิชโสภาราม

ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔