ฝึกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ

ฝึกบุพเพนิวาสานุสสติญาณ

           ให้เรานั้น อธิษฐานเข้าปาทกฌาน ๑๐ นาที แล้วถอยออกจากปาทกฌาน อธิษฐานอีกว่า “ขอให้บุพเพนิวาสานุสสติญาณ จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ตลอด ๒ ชั่วโมง” เมื่อทำได้แล้วก็ให้นึกย้อนหลังไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกไป ย้อนหลังไปเรื่อยๆ จนถึง ๒๔ ชั่วโมง จากนั้นก็ย้อนไปอีกเป็น ๒ วัน ๓ วัน เป็นเดือน เป็นปี เป็นหลายปี จนถึงครรภ์ของแม่ แล้วก็ระลึกถัดจากชาตินี้ไป ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ๓-๔-๕ ชาติต่อไป จะระลึกได้มากหรือน้อยแล้วแต่อำนาจของสมาธิ

           อภิญญาจิต ถ้าเราอธิษฐาน ๒ ชั่วโมง เมื่อครบ ๒ ชั่วโมงแล้ว จะหมดหายไปเอง อธิษฐานเป็น ๑๒-๒๔ ชั่วโมง ครบแล้วจะหมดหายไปเอง ถ้าต้องการให้หายไวกว่าเวลาปกติให้เข้าสมาธิแล้วอธิษฐานให้หายไปตามเวลาที่ ต้องการ ถ้าออกก่อนเวลาที่เราอธิษฐานไว้ ออกแล้วอภิญญานั้นยังเกิดอยู่ตามเดิมก็มี

           การรู้จิตใจของผู้อื่นทำได้ยาก เพราะต้องรู้ความโลภ โกรธ หลง ความดีใจ เสียใจ รู้ระดับจิตใจของตัวเองให้ดีเสียก่อนว่าอยู่ในระดับไหนแล้ว จึงจะสามารถรู้จิตของผู้อื่นได้

           การแสดงฤทธิ์ได้ แล้วแต่บุญวาสนาบารมี และอำนาจของสมาธิว่าทำได้มากน้อยแค่ไหน