กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความดีด้วยใจ ฮวมแฮง กินข้าวแลงฮวมกัน ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โดยมีนายเกษม ชูช่วย นายก อบต.แก้งเหนือ, นายไพบูลย์ ยุวบุตร,  กำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลแก้งเหนือ, นางพุทธิดา จันดอนแดง ผอ.รพสต.แก้งเหนือ, คณะ อสม.,  สภ.ม่วงเฒ่า, วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ และ นรข. ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี