พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เม.ย. ๖๒

ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อน้อมถวายบุญกุศลแด่พระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ซึ่งโครงการนี้จัดตั้งแต่วันที่ ๔ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ สำหรับในปีนี้มีผู้มาบรรพชาจำนวน ๓๘ คน