พิธีแห่รูปเหมือนหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร งานถวายน้ำสรงประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ คณะศิษย์ในพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) นำโดย พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) ได้ร่วมกันแห่พระบรมสารีริกธาตุ และรูปเหมือนพร้อมอัฐิธาตุของหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร รอบหมู่บ้านแก้งเหนือ เรืองอุดม คำม่วง เพื่อให้ชาวบ้านได้บูชาด้วยดอกไม้ของหอม ก่อนที่จะทำพิธีสรงน้ำต่อไป