โครงการคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ประมวลภาพโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ประจำปี 2562 วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๒๐ คน