ขอเชิญร่วมพิธี “กวนข้าวทิพย์” ณ วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมบุญประเพณี

กวนข้าวทิพย์

ณ วัดพิชโสภาราม

ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป


กำหนดการ

วันเสาร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

 • เวลา ๑๙.๐๐ น.
  • ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  • ญาติโยมสมาทานศีล ๘
  • ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เรื่องความเป็นมาของการกวนข้าวทิพย์
 • เวลา ๒๐.๐๐ น.
  • ประธานจุดเทียนพิธีพุทธาภิเษก
  • จุดเทียนชัย สวดคาถาจุดเทียนชัย
  • พราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตอ่านสาสน์
  • ชุมนุมเทวดา
  • พิธีกวนข้าวทิพย์